Mindfulness


Wat mindfulness?


Een term die de laatste tijd veel opduikt en nog niet altijd goed begrepen wordt.

Mindfulness is een levenswijze.


Mindfulness is het tegenovergestelde van wat veel mensen doen; leven en handelen op de automatische piloot. Bijvoorbeeld autorijden terwijl je met je gedachten met iets anders bezig bent. Onder de douche staan en al met je werk bezig zijn..Je mist het hier en nu en gaat volledig voorbij aan de ervaring in het moment zelf. Het lukt dan vrij goed om bijvoorbeeld dingen te vergeten, ergens tegen aan te stoten en nog veel meer stress te gaan ervaren.


Toch kennen we allemaal wel een ervaring van volledig aanwezig zijn: de mooie zonsondergang, mooie muziek of een andere intense ervaring. Ons denken is stil, we zijn één en al aandacht en genieten ten volle van het moment.


Mindfulness betekent kort gezegd: volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen naar  ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’.  Open, nieuwsgierig en vrij van oordeel.

Aandachtigheid richt zich vooral op opmerken. Dit is iets anders dan ‘aandacht’ en 'concentratie’, waarbij je je richt op één onderwerp.


Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Met mindfulness leef je intenser en bewuster. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van al die gedachte spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger.

Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Hierdoor vang je stressprikkels eerder en beter op en ga je anders om met gedachtepatronen die niet behulpzaam zijn. Er ontstaat een hogere mate van bewustwording en je kunt beter je grenzen bewaken!


Mindfulness betekent de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Om dit te kunnen doen, zul je moeten oefenen.


Mindfulness oefeningen brengen meer plezier in je leven en helpen verwachtingen en (zelf)kritiek loslaten. Ze zijn op vrijwel ieder moment te doen. Je traint jezelf in 7 Mindfulness basisprincipes die je leven fundamenteel veranderen:

Niet oordelen, Geduld hebben, Telkens weer opnieuw beginnen, Vertrouwen, Niet streven, Acceptatie en Loslaten. Hierdoor kun je anders naar je leven gaan kijken en leer je te reageren op gebeurtenissen zoals jij dat zelf wilt. Problemen verdwijnen niet, maar ze worden minder belangrijk en maken plaats voor meer genieten, vreugde en plezier.

De truc zit hem in het doen, doen en nog eens doen en als het mis gaat, nog eens doen.

Er over lezen is leuk, het werkt pas als je het werkelijk doet en ervaart. Het wordt een manier van zijn.


Artikel Jon Kabat-Zinn, grondlegger van mindfulness